top of page
Fentanyl 100mcg NN.jpg

Kjøpe Fentanyl 100mcg i Norge

10 lapper (2 Bokser) pris 3000kr.

20 lapper (4 bokser) pris 5000kr.
Kontakt vår selger via e-post for å kjøpe dette produktet. Her under er selger vår e-postadresse:

 

pharmasuppliesinc@gmail.com.

Hva er fentanylplasteret? Hva brukes fentanylplasteret til?
Fentanylplasteret er indikert for behandling av smerter hos opioidtolerante pasienter, alvorlige nok til å kreve daglig, døgnet rundt, langvarig opioidbehandling og som alternative behandlingsalternativer er utilstrekkelige.

Pasienter som anses som opioidtolerante er de som tar i en uke eller lenger minst 60 mg morfin daglig, eller minst 30 mg oral oksykodon daglig, eller minst 8 mg oral hydromorfon daglig, eller en likevektsdose av en annen opioid.

Begrensninger i bruk
På grunn av risikoen for avhengighet, misbruk og misbruk av opioider, selv i anbefalte doser, og på grunn av større risiko for overdose og død med opioidformuleringer med utvidet frigivelse, reserver fentanyl til bruk hos pasienter som har alternative behandlingsalternativer (f.eks. ikke-opioide smertestillende midler eller opioider med øyeblikkelig frigivelse) er ineffektive, tolereres ikke, eller ville på annen måte være utilstrekkelige for å gi tilstrekkelig behandling av smerte.

Kjøpe Fentanyl 100mcg i Norge

Kjøpe Fentanyl 100mcg online

Kjøpe Fentanyl 100mcg uten resept

bottom of page